Социално-здравни дейности: Добри практики в сферата на подпомагане на мигранти

Българският Червен кръст участва като партньор в проект „Платформа за обмен и надграждане на капацитета на националните дружества“, който се осъществява в рамките на програма „ЕРАЗЪМ+”. Той има за цел повишаване капацитета на националните дружества на Червения кръст и Червения полумесец в областта на закрилата на мигранти чрез програми за финансово подпомагане. Водеща организация е Турският Червен полумесец, а партньори са още Британският Червен кръст и Червеният кръст на Босна и Херцеговина.

Проектът е с продължителност 32 месеца, а за по-голяма ефективност е предвидено сформирането на работни групи от експерти в областта, споделяне на добри практики и обмен на служители. Предвид пандемичната обстановка всички дейности на този етап ще се осъществяват чрез онлайн комуникация.

Началото на проекта беше официално обявено в дигитална среда, на среща с участието на представители на всички партньори и на Надзорния съвет, чиито членове са генералният секретар на ЧК на Босна и Херцеговина Райко Лазич, зам.-генералният директор на Турския Червен полумесец  Алпер Кючук, д-р Надежда Тодоровска – зам.-генерален директор на БЧК, и Дейвид Пепиат – ръководител „Хуманитарно подпомагане“ в Британския Червен кръст. Приветствие беше отправено и от страна на д-р Керем Кънък, президент на Турския Червен полумесец и вицепрезидент на МФЧК/ЧП за Европа и Централна Азия.

Tags: 

Comments are closed.