Шекспир: “Крал Лир”

“Тоз, който за пари е с теб,
умник е най-голям,
но вятър духне ли свиреп,
ще те остави сам.”

 

Шекспир, “Крал Лир”

 

Comments are closed.