List/Grid

Tag Archives: Дамян Дамянов

Толкова много форуми!

Толкова много форуми!

Чл.-кор. проф. Дамян Дамянов отново развдижи своето съсловие. Само за изминалите 4 седмици под непосредственото ръководство на оглавяваното от него Българско хирургическо дружество се проведоха 3 форума: в Шумен (по… Read more »

Първа национална конференция по онколгична хирургия

Първа национална конференция по онколгична хирургия

Шумен – толкова много първенства!

Конференция по онкологична хирургия

Конференция по онкологична хирургия

На 23- 26 април т. г. в хотел “Шумен”, гр. Шумен ще се проведе Национална конференция по онкологична хирургия. Организатори: Българското хирургическо дружество (председател чл.-кор. проф. Дамян Дамянов), Споциализираната болница… Read more »