List/Grid

Tag Archives: Европейска интеграция

НЗОК не може да заплаща директно на лечебните заведения извън територията на България

НЗОК не може да заплаща директно на лечебните заведения извън територията на България

НЗОК (респективно РЗОК) не може да заплаща директно на лечебни заведения извън територията на Република България.