List/Grid

Tag Archives: Михо Миховски

IN MEMORIAM

IN MEMORIAM

Проф. Петко Узунов, 77-год., дългогодишен ръководител на Катедрата по фармакология при МУ – София, бивш председател на Медицинската академия и зам.-министър. Беше мъдър, добронамерен и колегиален.