List/Grid

Tag Archives: подкрепа

Официализиране на Националния ден на спасението

Официализиране на Националния ден на спасението

До Министър-председателя на България Г-н Бойко Борисов    Официализиране на Националния ден на спасението

Декларация на събранието на представителите на НЗОК

Декларация на събранието на представителите на НЗОК

Подчертаваме изключителната необходимост от законодателни промени за оптимизиране на здравния сектор и работата на публичния здравноосигурителен фонд – Националната здравноосигурителна каса (НЗОК). Резултатите от тези промени ще гарантират изпълнението на… Read more »