List/Grid

Tag Archives: РИОКОЗ

РЗИ: Новата система тръгва бавно

РЗИ: Новата система тръгва бавно

Само времето ще покаже дали сливането в началото на т. г. на РЦЗ и РИОКОЗ (бившите ХЕИ) в единна структура – Регионални здравни инспекции (РЗИ) е успешен ход за националната… Read more »

Втора национална среща по обществено здраве “Проф. Тошко Петров”

Втора национална среща по обществено здраве “Проф. Тошко Петров”

Отец Боян Саръев отслужи първия Молебен за здраве и любов на българския народ.

РИОКОЗ – Кърджали

РИОКОЗ – Кърджали

РИОКОЗ – Кърджали е водещ партньор по изпълнение на европейски проект BG 2006*018-387.04.01.01. – Трансграничен изследователски център „Околна среда – здраве” по оперативна програма Регионално развитие – Териториално сътрудничество Р.Гърция… Read more »

Честита Новата 2011 година!

Честита Новата 2011 година!

Честита Новата 2011 година! Бъдете живи и здрави!

Въвеждането на задължително обучение по здравна култура в училищата

Въвеждането на задължително обучение по здравна култура в училищата

На вниманието на Министър-председателя Бойко Борисов Копие: Министър д-р Стефан Константинов

Отново на среща със слънцето (сред родопчаните)

Отново на среща със слънцето (сред родопчаните)

Случи се така, че трябваше да бъда 3 дни в най-прекрасния край на Майка България – любимите ми Родопи. Привечер на 17 ноември вече съм пред кабинета на Дора Янкова,… Read more »

Качеството на околната среда и здравен риск в района на град Кърджали

Качеството на околната среда и здравен риск в района на град Кърджали

Библиография Доц. Жени Стайкова “Качеството на околната среда и здравен риск в района на гр. Кърджали”

In Memoriam

In Memoriam

Д-р Николай Джамбазов, 62-год., психиатър, Пловдив.      Сбогом, мили Коко! Ще те помним!

Столична РИОКОЗ, безплатен кабинет по СПИН: И весело, и тъжно

Столична РИОКОЗ, безплатен кабинет по СПИН: И весело, и тъжно

Вероятно не всички от колегите знаят, че от 2003 г. в Столичната РИОКОЗ е открит и функционира безплатен кабинет по СПИН. (Съществува и втори подобен кабинет, също под ръководството на… Read more »

РЦЗ или РИОКОЗ – кой наистина да води?

РЦЗ или РИОКОЗ – кой наистина да води?

По повод поместената в бр. 7/т. г. реплика “РЦЗ или РИОКОЗ – кой да води?” получихме сериозно и аргументирано възражение от наш приятел, директор на РЦЗ. Той изказа своето несъгласие… Read more »