List/Grid

Tag Archives: ЦКПЕ

На вниманието на УС на БЛС и ЦКПЕ: Привилегии за лекарите

На вниманието на УС на БЛС и ЦКПЕ: Привилегии за лекарите

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, Много съм живял, много помня…

На вниманието на Събора на БЛС: Предложения

На вниманието на Събора на БЛС: Предложения

КОПИЕ: НС и УС на БЛС КОПИЕ: ЦКПЕ УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, Позволявам си да ви предоставя за обсъждане, допълнение или отхвърляне няколко предложения, имащи отношение към етиката, колегиалността и съсловната ни… Read more »

До ЦКПЕ: Стига неколегиалност!

До ЦКПЕ: Стига неколегиалност!

За сведение: УС на БЛС, Д-р Иван Маджаров УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, В последните години д-р Аспарух Илиев, лабораторен лекар в Берн, Швейцария, не спира да обсъжда и, най-важното – да критикува… Read more »

Важни акценти при общуване с пациента

Важни акценти при общуване с пациента

РАЗГОВОР

35-тият изгърмя… Кой ли ще бъде 36-тият?

35-тият изгърмя… Кой ли ще бъде 36-тият?

35-тият здравен министър си призна, 2 месеца преди сглобката да завърти шайбата: че не е получил политическа подкрепа за реформистките си идеи, та нямало как да ги прокара. Някой да… Read more »

На вниманието на Министър проф. Христо Хинков: Право на лекаря

На вниманието на Министър проф. Христо Хинков: Право на лекаря

КОПИЕ: Председател на БЛС д-р Иван Маджаров КОПИЕ: Председател на ЦКПЕ проф. Мая Аргирова УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР, Позволявам си да Ви препоръчам в края на мандата Ви да изправите една… Read more »

На вниманието на ЦКПЕ на БЛС: Уважавай живота!

На вниманието на ЦКПЕ на БЛС: Уважавай живота!

Уважаеми колеги, В последно време зачестиха оплакванията на пациенти от грубо отношение, безразличие, високомерие, недостъпност и липса на съчувствие. Не вярваме тези упреци да са ви приятни.

На вниманието на УС на БЛС и Председателя д-р Иван Маджаров: Да пазим духовността и историческата памет

На вниманието на УС на БЛС и Председателя д-р Иван Маджаров: Да пазим духовността и историческата памет

Копие: ЦКПЕ и Председателя проф. Мая Аргирова Копие: Медицински Университет – Пловдив и Ректор проф. Мариана Мурджева Уважаеми колеги, Уважаеми доктор Маджаров, Уважаеми професор Аргирова, Уважаеми професор Мурджева, Излишно е… Read more »

Създаване на отличие за лекарска всеотдайност и етика “Д-р Стефан Черкезов”

Създаване на отличие за лекарска всеотдайност и етика “Д-р Стефан Черкезов”

На вниманието на Министър проф. Христо Хинков На вниманието на Председателя на БЛС д-р Иван Маджаров На вниманието на Генералния директор на БЧК проф. Красимир Гигов На вниманието на Председателя… Read more »

Почетен гражданин

Почетен гражданин

Д-р Петко Загорчев е обявен за Почетен гражданин на Шумен.