Subscribe to Новини

Новини

МУ-Варна стартира изпълнението на проект по процедура „Модернизация на висшите училища“

МУ-Варна стартира изпълнението на проект по процедура „Модернизация на висшите училища“

Стартира изпълнението на проект № BG05M20P001-2.016-0025 ,,Създаване на мултидисциплинарна образователна среда за развитие на кадри с интегрални компетентности в областта на биомедицината и здравеопазването” с бенефициент Медицински университет „Проф. д-р… Read more »

Subscribe to Здраве

Здраве

Subscribe to Новини

Новини

Subscribe to Коментари

Коментари

Subscribe to In Memoriam

In Memoriam

Subscribe to Обяви

Обяви

Subscribe to За Автора

За Автора

Subscribe to Блог

Блог