Subscribe to Новини

Новини

Иновативна специалност „Телемедицина“

Иновативна специалност „Телемедицина“

Продължава приемът на студенти по държавна поръчка за обучение в новата хибридна специалност „Телемедицина“, разработена съвместно от Медицински университет – Плевен (МУ-Плевен) и Висшето училище по телекомуникации и пощи (ВУТП)…. Read more »

Subscribe to Здраве

Здраве

Subscribe to Новини

Новини

Subscribe to In Memoriam

In Memoriam

Subscribe to Обяви

Обяви

Subscribe to За Автора

За Автора

Subscribe to Блог

Блог