Subscribe to Новини

Новини

Виктория Чобанова: Нашите предложения към Наредба Н-18

Виктория Чобанова: Нашите предложения към Наредба Н-18

1. Да отпадне изискването да вписваме в базата данни номерата на касовите бележки. Скъпо струващ лекарски труд се използва за безсмислено писане на цифрички, вместо за оказване на медицинска помощ…. Read more »

Subscribe to Здраве

Здраве

Subscribe to Новини

Новини

Subscribe to Коментари

Коментари

Subscribe to In Memoriam

In Memoriam

  • In Memoriam!

    In Memoriam!

    Д-р Недко Каблешков, 83-год., интернист, от Каблешковия род. Беше асистент в Клиниката по пропедевтика на вътрешните болести с началник знаменития проф. Антон Митов. Високо ерудиран, винаги топъл и колегиален, с… Read more »

  • In Memoriam!
  • In Memoriam!
Subscribe to Обяви

Обяви

Subscribe to За Автора

За Автора

Subscribe to Блог

Блог