Предложение

Уважаеми д-р Маджаров,

Уважаема д-р Бянкова,

Уважаеми д-р Загорчев,

Във връзка с десетките свидни колеги, дадените в жертва на борбата с Ковид-епидемията /а и при други обстоятелства, свързани с професията/, намирам за целесъобразно и като наш дълг да почетем светлата им памет с поставяне на паметна плоча пред входовете на кабинета на председателя на БЛС и офисите на РЛК в страната със следния примерен надпис:

“В памет на лекарите, загинали при спасяване на пациентите си.

Ден на Спасението, 15 август”

Подчертавайки датата, ще я втълпяваме на поколенията да я запомнят, за да я тачат, докато съществува Майка България.

Ако одобрите идеята, писмо с подобен текст да се препрати до РЛК в страната с молба за изпълнение.

Tags: 

Comments are closed.