Отчетно-изборно общо събрание на Българския червен кръст

Българският Червен кръст отчете дейността си през периода 2017 – 2020 г. 

Делегатите на Отчетно-изборното общо събрание преизбраха за председател акад. Христо Григоров

Най-висшият форум на организацията – Общото събрание, бе открит от председателя на БЧК акад. Христо Григоров.

Приветствия към       делегатите бяха отправени от президента на Р. България         Румен Радев и от вицепремиера и министър на труда и социалната политика Гълъб Донев. Гости            на събитието бяха заместникминистрите на здравеопазването д-р Александър Златанов и д-р Тома Томов, както и генералният директор на Червения кръст на Република Северна Македония д-р Саит Саити. В обръщение към делегатите зам.-министър Златанов подчерта, че БЧК е изключително жизнена организация           с впечатляваща история. „Заставам пред вас с респект и ви пожелавам да запазите и развиете духа на предците си“, каза той. Д-р Златанов и д-р Томов благодариха от името на Министерството на здравеопазването на ръководството на БЧК, на доброволците и на служителите на червенокръстката  организация за проявената обществена ангажираност и всеотдайната работа в условията на пандемията от COVID-19.

„През изминалата година, в която българските граждани трябваше да живеят в условията на здравна, социална и икономическа криза, доброволците и дейците на Българския Червен кръст отново показаха, че подадената ръка към хората в нужда е най-силното оръжие срещу всяка човешка беда. Ръководството на Българския  Червен кръст отново доказа, че успява да обединява хората да извършват найхуманната за човечеството мисия – доброволчеството, в името на съхраняване на живота, достойнството и здравето на всеки човек в нужда“ – се казва в приветствието на президента на Р България Румен Радев.

Вицепремиерът и министър на труда и социалната политика Гълъб Донев поздрави участниците във форума с думите: „Вашето себераздаване и всеотдайност по време на пандемията от COVID-19 ни даде ценния урок, че взаимопомощта, добротворчеството и милосърдието са сред най-висшите човешки добродетели, които са по-силни от страха пред болестта и неизвестното. Благодаря Ви, че продължавате да бъдете верен партньор на Министерството на труда и социалната политика в каузата да направим България по-добро място за живеене за всички хора. Нашата обща цел е да създадем условия за независим и достоен живот на нуждаещите се, както и да им предоставим качествени, достъпни и устойчиви социални услуги.“

Заключителната сесия на 66 Общо събрание бе ръководена от проф. Здравко Маринов, зам.-председател на БЧК. Той предостави думата на председателя на БЧК акад. Христо Григоров, който представи, от името на Националния съвет, подробен анализ на дейността на организацията през целия мандат 2017-2020 г.

„Както в цялата си 142-годишна история, и през последния четиригодишен период, дейностите, реализирани от БЧК недвусмислено доказаха качествата му на солидна и неповлияна от конюнктурата на времето организация, отстояваща общочовешките ценности като свое верую, следваща фундаменталните принципи на Международното червенокръстко движение и традициите на достойните си предци.  И в това трудно за целия свят време на невиждана досега криза, породена от пандемията от COVID-19, за пореден път БЧК с изключителна отговорност се изправи пред лицето на болката и страданието и с цялата си мощ, мобилизирайки целия си ресурс – човешки и материален, застана рамо до рамо с държавните институции. По убедителен начин и с реален принос в борбата с коронавируса  се включи и младежката ни организация, която тази година навършва 100 години от своето създаване.“ – така накратко председателят на организацията характеризира отминалия мандат.

Равносметката показва, че продължава тенденцията за стабилизиране и увеличаване броя на членовете, като за 2020 г. те са около 150 000 и над 200 000 дългосрочни и спонтанни доброволци, съмишленици и поддръжници. Реализирани са 12 национални програми и 121 специфични проекта по различни направления на дейност в 209 различни общности на областно, общинско и местно ниво.

Tags: 

Comments are closed.