МУ-Пловдив – домакин на семинар в областта на научните изследвания и иновациите в ЕС

Първият секретар в сектор „Наука“ към Постоянното представителство на Република България към ЕС в Брюксел доц. д-р Евгени Евгениев посети Медицински университет – Пловдив в рамките на Работен семинар на тема: „Политики на Европейския съюз в областта на научните изследвания и иновациите: Хоризонт Европа и ролята на европейските съвместни предприятия“.

Модераторът на срещата –  проф. д-р Виктория Сарафян, която е национален представител в IMI и Хоризонт Европа, приветства участниците с добре дошли.

Ректорът на МУ-Пловдив проф. д-р Мариана Мурджева изрази удовлетворението си от домакинството на тази трета по ред работна среща с фокус върху възможностите за финансиране от ЕС на научните изследвания. Тя също така отбеляза, че участието в тези програми отваря много широк път не просто към усвояване на средства, а и към съществено надграждане на всичко това, което е постигнато до момента в областта на иновациите и развойната дейност.

Семинарът постави акцент върху съществената роля на програма „Хоризонт Европа“, лидерската позиция на ЕС, както и насочеността на европейски съвместни предприятия към стратегически области на научните изследвания, иновациите и технологиите в сферата на кръговата биоикономика, иновативното здравеопазване, глобалното здравеопазване, чистия водород и европейската железопътна система.

От пролетта на 2022 г. европейските съвместни предприятия ще организират конкурси и се очаква да се генерира бюджет за публично-частни партньорства в размер на над 30 млрд. евро.

Tags: 

Comments are closed.