“Пътеводител в понятийните “Дебри” на българския здравен мениджмънт”

РЕЦЕНЗЕНТИ: Проф. Цекомир Воденичаров и проф. Красимир Гигов

Каква невероятна монография ни предлагат проф. Петър Николаков и доц. Андрей Кехайов! Подобно наистина полезно помагало досега не е излизало; то трябва да е под ръка по всяко време на всеки колега, който се занимава със здравен мениджмънт.

Монографията съдържа над 1000 разяснения на основни и съпътстващи термини от тази област, вкл. какво представлява и как функционира НЗОК, какво е акредитация и как се извършва външен одит на ЛЗ от акредитационна експертна комисия, какво представлява груповата практика, дори кой е Гален и Хапократ; цитира се и неговата клетва и пр.

Най-правилната харектиристака на монографията дава проф. Цекомир Воденичаров:

“Стегната, естетично нюансирана, естетически издържана и социално ангажирана формулировка и интерпретация на понятията в четирите части на монографията я характеризират не само като пособие с подчертана гносеологична стойност, но и като четиво за интелектуално обогатяване.

(Неотдавна проф. Петър Николаков навърши своята славна 90-годишнина. Сега предстои издаването на биографичната му книга – нещо, което би трябвало да направят всички наши лекари с богата биография.

Роден е на 28 септември 1931 г. в с. Куртово Конаре, Пловдивско. Завършва медицина в Пловдив през 1955 г. Трудовия си път започва като участъков лекар. Впоследствие, в продължение на 60 години работи в системата на общественото идържавно здравеопазване – директор на ХЕИ – Пазарджик, главен лекар на Окръжна болница – Пазарджик, директор на Института за лечение на чужди граждани при Медицинската академия, съветник на няколко здравни министри; бил е и член на УС на БЛС, зам.-председател на Висшия медицински съвет. Почетен гражданин на Пазарджик.

Съавторът доц. Андрей Кехайов е родом от смолянското с. Козарка.  Той също е възпитаник на МУ – Пловдив. Защитава специалност по хирургия и магистратура по здравен мениджмънт към МУ – София.  Доктор по медицина в областта “Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията”. Като хирург в Рудозем е избран за председател на РЛК – Смолян; а впоследствие – и за два мандата председател на БЛС.

Още веднъж: искрени поздравления за написването и издаването на монографията!

Tags: , , , , , ,

Comments are closed.