Посланикът на Франция и Директорът на Френския Институт посетиха МУ-Плевен

Посланикът на Франция Н. Пр. Флоранс Робин, заедно с Пиер Колио, Директор на Френския Институт в България и съветник по сътрудничеството и културната дейност и Светослав Миланов, аташе по университетско сътрудничество, посетиха Медицински университет – Плевен (МУ-Плевен) и проведоха среща с ръководството на висшето училище, за да договорят бъдещи партньорски отношения в сферата на обучението и научноизследователската дейност.

Проф. д-р Добромир Димитров, Ректор на МУ-Плевен, представи направленията на дейност, в които висшето училище поддържа традиции на добро партньорство и сътрудничество с Република Франция и Френското Посолство в България. В образователната сфера традиционно Университетът се радва на интерес от страна на кандидат-студенти от Франция и Канада за обучение в англоезичен курс по медицина. В момента 5-ма студенти от Франция изучават „Медицина“ на английски език, както и 16 студенти от Канада и един от Камерун.

Ректорът проф. Димитров подчерта, че висшето училище има сключени договори за академичен обмен по програмата Erasum+ с два френски университета – Университета в Марсилия и Университета в Лион. За последните 5 години са реализирани 10 мобилности – на петима студенти, които са посетили френски университети с цел обучение и практика и на 5 френски студенти, които са се обучавали за един семестър в МУ-Плевен. По отношение на изучаването и преподаването на френски език, хоноруваният преподавател по френски език Мая Тодорова обучава една група студенти-медици. МУ-Плевен има одобрен кандидат за стипендия за научен престой, отпускана от Френското правителство – д-р Мартин Караманлиев, който ще посети Франция следващата година.

Почетният Ректор на МУ-Плевен акад. д-р Григор Горчев, запозна гостите с ключов момент от историята и развитието на висшето училище – откриването през 2007 г. на Телекомуникационния ендоскопски център с експериментална операционна зала и виртуална зала със симулатори. Създаден  изцяло по модел на IRCAD-EITS (Европейски Институт по Телехирургия в Страсбург, Франция), вече повече от 15 години в Телекомуникационния център се провеждат високоспециализирани курсове на лекари-специалисти от България и Източна Европа по обща хирургия, гинекологична хирургия и роботизирана хирургия.

Tags: , , ,

Comments are closed.