Всестранна помощ за студентите си от Република Украйна

Медицински университет – Пловдив е един от първите университети, отправил призив към академична си общност за включване в Националната благотворителна кампания на БЧК за Украйна – #BGforUkraine. Изпратен беше апел до всички преподаватели, студенти и служители на Университета с конкретни указания за начините, по които всеки може да изяви своята съпричастност и информация за най-необходимото на хората от братската страна.

Ректорското ръководство, начело с проф. д-р Мариана Мурджева, дм – Ректор на Университета, на свое заседание на 1 март 2022 г. предприе незабавни стъпки за оказване на всестранна помощ, включително и финансова, за студентите си украински граждани.

В Медицински университет – Пловдив се обучават 52 студенти (35 действащи и 17 прекъснали) и 2 специализанти, граждани на Р Украйна.

Всички 35 обучаващите се в момента студенти от Украйна са настанени в студентските общежития. Ректорският съвет реши те да бъдат освободени от такса за настаняване в студентско общежитие до края на летен семестър на учебната 2021-2022 г., считано от 01.03.2022 г. до 31.07.2022 г.

Допълнително МУ-Пловдив осигурява още 38 бр. легла в студентските общежития за настаняване на семейства на студентите от Украйна.

Ръководството на МУ-Пловдив има непрестанна връзка с украинските студенти и оказва съдействие и подкрепа с помощта на Студентския съвет и Домовите съвети на студентските общежития.

Ректорският съвет единодушно реши да бъде отпусната еднократна финансова помощ на студентите от Украйна в размер на 300 лв. По инициатива на студентите на МУ-Пловдив тези средства ще бъдат за сметка на бюджета на Студентски съвет.

Едно е сигурно: Медицински университет – Пловдив ще остане верен на своето мото „Посветени на хуманността” и ще продължава на проявява смелост, милосърдие и подкрепа.

Tags: ,

Comments are closed.