Министърът на здравеопазването д-р Божидар Нанев утвърди местата за специализанти за 2010 г.

Министърът на здравеопазването д-р Божидар Нанев утвърди със заповед местата за специализанти за 2010 г. Тя е изпратена до ректорите на висшите училища и Военномедицинска академия за изпълнение, съгласно Наредба 34 от декември 2006 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването.

1577 места са предвидени през тази година за специализанти в областта на медицината, стоматологията, фармацията и здравните грижи. 368 от тях ще се финансират от държавата. Броят им е определен според потребностите от медицински специалисти у нас. Сред най-многобройните са местата за анестезиолози – 101, от които 59 се финансират от държавата, за спешна медицина – 49, от които 39 се поемат от държавата, за патолози – 33, от които 16 се поемат от държавата, инфекциозни болести – 47, от които 23 се поемат от държавата, педиатрия – 37, от които 16 са платени от държавата.

За специалностите с най-голям дефицит на кадри са предвидени и по три минимални заплати като месечно възнаграждение. Това са спешната медицина, патологията и инфекциозните болести. Останалите специализанти държавна поръчка ще получават по две минимални заплати, както беше и досега. За първи път е предвидено възнаграждение и за специализантите, които сами плащат обучението си. Те ще получават по една и половина минимална заплата на месец от болниците, в които са зачислени. Най-много специализанти към момента има по кардиология, – 186, АГ-99, гастроентерология – 95, ендокринология – 94.

За първи път през тази година специализантите ще могат да се прехвърлят от една база в друга и от един университет в друг, ако има свободно място и съгласие от съответните институции. За да се осигури и по-добро качество, се направиха промени и в изискванията към критериите за болниците, които могат да провеждат практическо обучение. Те трябва да имат система за вътрешна оценка на обучението, да могат да изпълняват поне 50% от учебната програма и един ръководител не може да има повече от трима специализанти. С приемането на промените в ЗЛЗ се очаква и регламентирането на времето за специализация да се зачита за трудов стаж на специализантите.
 
За датите на конкурсите, провеждането им и всички въпроси, свързани с приложението на заповедта за утвърждаване на местата за специализанти заинтересованите лица трябва да се обръщат към съответния медицински университет.
 
Заповедта е качена в сайта на МЗ, секция „Нормативни актове”/”Правилници, инструкции и заповеди”.

Tags: ,

Comments are closed.