60-годишен юбилей отбелязва Катедрата по акушерство и гинекология към МУ-Варна

В Медицински университет – Варна тържествено бе отбелязан 60-годишният юбилей на Катедрата по акушерство и гинекология. На събитието присъстваха членовете на Академичния съвет, директори на лечебни заведения и студенти. Сред официалните гости бяха проф. д-р Славчо Томов, ректор на МУ-Плевен в периода 2013-2021 г., проф. д-р Елена Димитракова от Катедрата по акушерство и гинекология в МУ-Пловдив, проф. д-р Иван Костов, изпълнителен директор на „Майчин дом” – София, д-р Румен Велев, изпълнителен директор на болница „Шейново” в София.

Ректорът на МУ-Варна проф. д-р Валентин Игнатов връчи почетни плакети на преподаватели, които са оставили следи през годините с висок професионализъм и са с доказан принос в създаването, осъществяването и развитието на учебната, научноизследователската и лечебната дейност на Катедрата по акушерство и гинекология. Отличени бяха доц. д-р Цветан Цветков, д.м., доц. д-р Веселина Маркова, д.м., д-р Пенка Василева, д-р Венета Илиева, д-р Антоанета Попова, д-р Милко Папазов, д-р Снежинка Цветкова, д-р Стефка Каварджикова и д-р Стефан Скочев.

Ръководителят на катедрата проф. д-р Емил Ковачев приветства гостите и направи ретроспекция, която проследи годините на развитие от създаването до днес. Филм, заснет от университетската телевизия, показа моменти от ежедневната клинична работа, както и интервюта с преподаватели и учени.

Деканът на факултета по медицина в МУ-Варна проф. д-р Златислав Стоянов се обърна с думите: „Давам си сметка, че една немалка част от хората под 60 г. в тази зала, както и децата и внуците ни са поели първи дъх на клиничните територии на тази катедра, в ръцете на клиничния състав и няма как да не се развълнува човек, заставайки в тази зала на този празник. 60 години в човешкия живот са бѝло, след  което не следват много върхове. Но 60-тата година за една университетска катедра означават, че си израснал, съзрял и си постигнал много. Хиляди са обучените студенти, които са посветени в чудото на раждащия се живот, които са се учили как да съхраняват здравето на майката и на новия живот. Стотици специализанти сте изучили на професионализъм, десетки докторанти сте развили и превърнали в учени и продължават да ви ценят, защото сте човечни, сърдечни, отзивчиви, всеотдайни, отговорни. Уверен съм, че Катедрата по АГ на варненския МУ ще продължи да се развива с бързи темпове. Нека досегашните 60 години да бъдат почвата на енергично дълголетие. Честит празник!”, допълни проф. Стоянов.

 

В рамките на отбелязване на 60-годишнината на Катедрата по акушерство и гинекология на 30 април ще се проведе научен симпозиум, на който асистенти от катедрата ще представят интересни лекции в областта, както и демонстрации със симулатор за нормално и патологично протичане на раждането. Научната сесия ще бъде съчетана с практически занимания със студенти. Темите на презентациите, които ще видят бъдещите медици, са: „Патология в протичане на бременността” , „Диабет и бременност” , „Хидронефроза и бременност” и „Усложнения след раждане”. Всички мероприятия, които бележат честванията, са под патронажа на ректора на МУ-Варна проф. д-р Валентин Игнатов.

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Comments are closed.