Творчески юбилей

Проф. Иван Гаврилов, началник на Клиниката по гръдна хирургия в Националната онкологична болница отбеляза славен професионален юбилей – 40 години от започването на работата си там; за това време е извършил ок. 18 000 операции. Удостоен е с най-високото съсловно звание “Лекар на България”.

На многая лета, Родолюбецо!

Tags: ,

Comments are closed.