Обучение за значението на дезинфекцията в болничните заведения ще се проведе в Медицински колеж – Варна

Катедра „Здравни грижи” към Факултет по обществено здравеопазване организира обучение на тема: „Значение на дезинфекцията и стерилизацията за контрола на вътреболничните инфекции в болничните заведения” – първо ниво.

Занятията ще се проведат на 29 юли 2022 година от 9.00ч. в Ескулап академия по здравни грижи в сградата Медицински колеж, ет.2, зала 207. Ръководител на обучението е проф. Силвия Борисова, д.оз.н. Заявки за участие се приемат до 15 юли 2022 г. в отдел СДО при МУ-Варна, ул. М. Дринов № 55, в часовете от 13:00ч. до 16:00 ч. всеки работен ден, по пощата или на електронна поща sdo@mu-varna.bg ( за връзка: 052/677-016)

Tags: 

Comments are closed.