БЧК: Първа помощ и съпричастност

БЧК-Ямбол бе партньор на организаторите на Общото събрание на Съюза на офицерите и сержантите от запаса и резерва (СОСЗР), като осигури екипи за оказване на първа помощ и първа психологична помощ.

Доброволци от ДЕРБАК и служители на Областната организация дежуриха на специално обособени пунктове на БЧК, оборудвани с всички необходими материали за оказване на първа помощ по време на провеждането на Общото събрание и Националния събор на СОСЗР. Благодарение на професионализма, уменията и опита на екипите на БЧК-Ямбол, през двата дни на инициативите бе осигурено необходимото спокойствие не само за участниците в тях, но и за организаторите. Събитията приключиха без инциденти.

Tags: 

Comments are closed.