На вниманието на Министър д-р Асен Меджидиев

КОПИЕ: Председателят на БАН акад. Юлиан Ревалски,
акад. д-р Дамян Дамянов,
акад. д-р Богдан Петрунов
КОПИЕ: Председателят на БЛС д-р Иван Маджаров
КОПИЕ: Ректорът на МУ – София акад. Любомир Трайков
КОПИЕ: Ректорът на МУ – Пловдив проф. Мариана Мурджева

Уважаеми д-р Меджидиев,

Уважаеми акад. Ревалски, акад. Дамянов, акад. Петрунов,

Уважаеми д-р Маджаров,

Уважаеми акад. Трайков,

Уважаема проф. Мурджева,

През м. май 2023 г. се навършват 125 години от рождението на най-големия български клиницист чл.-кор. проф. Константин Чилов /1898 – 1955/. Знаете, че в родното му село Славейно, Смолянско, се намира неговата, единствена по рода си у нас, Къща-музей на лекар, а в дворя ѝ – гробът му. Намирам за удачно УС на БЛС да предложи на ЮНЕСКО Къщата-музей “Проф. К. Чилов” да бъде обявена за част от нематериалното културно наследство, а на Посолството на Австрия – да подпомогне ремонта ѝ. Естествено, предложението би трябвало да бъде съгласувано с Община – Смолян и Област – Смолян. Каня ви да се включите в Инициативния комитет за отбелязване 125-годишнината на проф. Чилов.

Tags: , , , , , , , , , ,

Comments are closed.