Солидарен принцип

До: Г-н Румен Радев

Президент на Р България

Уважаеми Г-н Президент,

УС на РК на БЛС – Пловдив изказва своето възмущение от липсата на кореспонденция във връзка с писмо с наш изх. № 185/13.07.2017г до Вас. Като реални изпълнители и потребители на медицински услуги в годините и на базата на ежедневно срещаните затруднения в основната ни дейност – диагностично-лечебна предложихме законодателни промени. Адмерираме стартиралия вече дебат за промяна на здравно-осигурителния модел и изказваме възмущението си, че не бяхме поканени на първата кръгла маса, независимо от нашата готовност декларирана в горната кореспонденция.

Добиваме усещането,че упражненията в сектор Здравеопазване за пореден път стартират с пълна сила и от предложените два варианта реалните платци отново ще бъдат обречени на дирижирана здравна помощ от НЗОК и застрахователи.

Убедени сме, че предложения от нас модел е най-справедлив и че единственият контрол е възможен само чрез индивидуални партиди от реалните платци със запазен солидарен принцип до участието на държавата. Необходимо е на отговорните институции да стане ясно, че фондовото здравеопазване е частно,различна е формата на собственост и и че търговска дейност не може да бъде регулирана, чрез регулативни стандарти и бюджети. В предложения модел не е ясно мястото на осигуряващият се и че фонд е инвестиция в бъдеще, с натрупване,а застраховането е еднократен годишен акт. Индивидуалната партида над солидарния процент да бъде с неприкосновеност,натрупване,унаследяване и право на преостъпване на нуждаещи се с изришната воля на реалният платец – осигуряващият се.

Настояваме нашето предложение да бъде разгледано при следващите дебати, като трети вариант за промяна на здравно осигурителния модел.

Гл. секретар на РК на БЛС – Пловдив
Д-р Георги Кръстев

Tags: , , ,

Comments are closed.