Най-ниското IQ в ЕС!?

Изследване на американските социолози Р. Лин и Бъркли показва, че нивото на интелигентност IQ в България е най-ниското в ЕС – 83 т. /Зад нас са само РСМ и Албания, които все още не са приети/. Някои други резултати: за Турция – 87, за Чехия и Унгария – 96, за Англия и Германия – 100, за Финландия – 102.

Излиза, че сме не само най-застаряващата, най-бързо топящата се, най-тъжната, с най-ниска средна продължителност на живота и най-висока детска и обща смъртност, но и най-тъпата… Ние сме на границата на моронизма /лекостепенна невменяемост и интелектуален дефицит!/; при показател 80 човек може да изисква недееспособност при извършване на престъпления и може да бъде поставен под запрещение, защото е опасен за себе си и за околните. Също – и да бъде лишен от избирателни права…

Всъщност, последната мярка едва ли е необходима, тъй като избирателната ни активност е неизменно под 40% – до такава степен не вярваме на своите т. нар. политици и техните обещания за светло бъдеще, които – доказаха го за изминалите 30 години! – изобщо нямат намерение да изпълняват; целта на усилията им да се докопат до властови позиции е единствено личното им облагодетелстване, защото политиката в България отдавна е станала най-доходоносното занимание.

Comments are closed.