Стихотворение на Недялко Йорданов

„…За срам на българското слово,
с което ще те заблудят,
върви да избереш отново
един, дето те крадат.

Нима лъжите им солени
не знаеш вече наизуст?
Върви, народе унизен
в низкия съюз.

Върви, народе! Всички драпат
да грабнат кокала без бой.
Върви на изтoк, не – на запад…
Я, по-добре на мястото стой!”

Недялко ЙОРДАНОВ, (От стих. “България”)

Comments are closed.