Награди за първокурсниците с най-висок бал в МУ-Пловдив

Първокурсниците, приети с най-висок бал във всеки един факултет на МУ-Пловдив, получиха награди лично от ректора проф. д-р Мариана Мурджева. Това се случи по време на официалната церемония за откриване на новата учебна година. След награждаването церемонията продължи със символично предаване на статуетката „Щафета на познанието“, която се предава от поколение на поколение всяка година.

МУ-Пловдив е сред лидерите на медицинското образование в страната, като вече четири последователни години печели първо място в обучението по професионално направление „Медицина“ в Рейтинговата система на висшите училища в България. За пореден път новата учебна година стартира с осъществен 100% прием държавна поръчка. Общият брой на явилите се на конкурсните изпити кандидат-студенти е 1675. Приетите по държавна поръчка са 721, а приетите в платена форма на обучение – 19. Предстои прием на 520 чуждестранни студенти, от които 380 ще изучават медицина, 120 – дентална медицина, и 20 – фармация.

За 77 години от основаването си Университетът е обучил над 65 000 студенти от близо 50 страни от пет континента. МУ-Пловдив е член на Асоциацията на европейските университети EUA и на още 14 международни организации. Erasmus+ партньори на Университета са 125 университета от 25 европейски и други държави и това ще даде възможност на първокурсниците да участват в студентска мобилност в престижни европейски университети. „От тази година стартираме няколко съвместни програми с други висши училища в страната и Европа. За първи път разкриваме и специалност по медицинска речевата патология, в обучението на която ще се включат и американски експерти”, каза проф. Мурджева, Ректор на МУ-Пловдив.

Tags: 

Comments are closed.