Десетки активности проведоха в Нощ на учените в МУ-Пловдив

Десетки активности се проведоха в рамките на пет часа по време на Нощ на учените в Медицински университет-Пловдив.

В специално обособена работилница „Арт Ателие“ всеки можеше да усети удоволствието от техниките „рисуване върху стъкло“ и „рисуване с вълна“ и да види как багрите придават на прозрачния стъклен предмет индивидуалност и емоция. Експериментаторите можеха да заменят четката на художника с нежните влакна от вълна.

Беше показана и изложба с демонстрации „Изкуство под стъкло“, която се проведе в Музея на медицината. Експозиция на стъкленици с обучителни материали представи една малко позната част от патологията – от красивото до причудливото, през романтичното и казуистиката. Беше проведена и презентация с набор от микроскопски изображения – уникална възможност за „разходка“ из различни видове хистологични препарати, с помощта на микроскопи, предоставени от Катедрата по обща и клинична патология. Нетрадиционната лаборатория, озаглавена „Невидимият биохимичен състав на човешкото тяло в стъкло“ посрещна ученици от 11 и 12 клас от Езикова гимназия „Пловдив“ и техните учители по биология и химия. Гостите се включиха в проекта по покана на МУ-Пловдив и с подкрепата на ръководството на училището.

„Стъклото в денталната медицина и дентална фотография“ е темата, която обедини демонстрацията „Дентална фотография“ и лекцията с беседа „Стъклото в денталната медицина“.

„Медицинска дъга от стъкло“ е мотото на Медицински университет – Пловдив за участие в проекта „Европейска нощ на учените 2022 – SEARCH“.

Тази година в Европейска нощ на учените участват 15 основни и 16 асоциирани партньори от цялата страна, които са подготвили специална програма от събития, която ще продължи няколко месеца. Активностите обхващат вълнуващи дейности в училища, конкурси, срещи с учени в изследователски институти и университети, събития на публични градски места, в музей, лаборатории и други образователни институции.

Кодовото име на иновативния проект, в който по едно и също време участваха над 300 града в Европа и по света, е SEARCH – Science + Environment + Art = Resilience. Инициативата за популяризиране на науката и нейните достижения се финансира от Програма “Хоризонт Европа” 2021 – 2027 на Европейския съюз. Фокус на събитията от Нощта тази година беше темата за стъклото – най-универсалният материал в човешката история със съществена роля в обществото за технологичен, научен и икономически напредък, както и измененията на климата и свързаните спешни и важни избори, които човечеството трябва да направи. Акцентите са в контекста на обявената от ООН 2022 година за Международна годи-на на стъклото и глобалните европейски програми и приоритети. Проектът за Европейска нощ на учените – SEARCH е амбициозно усилие, което цели да подпомогне популяризирането на науката, научната дейност и професията на учен сред широката аудитория, като акцентът е към подрастващите. SEARCH цели да насърчи повече млади българи да се ангажират с възможностите за кариера в областта на научните изследвания.

Tags: 

Comments are closed.