Авангардна процедура по смяна на сърдечна клапа

Миниинвазивни имплантации на нови сърдечни клапи бяха извършени в УМБАЛ „Света Марина” – Варна от екипа на Клиниката по кардиохирургия, съвместно с гост-хирург от Виенската университетска болница. Целта на това сътрудничество е въвеждането на ново поколение клапи в работата намодерната Клиника по кардиохирургия на най-голямото лечебно заведение в Североизточна България. TAVI е авангардна процедура, при която биологична клапна протеза се имплантира през катетърна система.

Началникът на Клиниката по кардиохирургия в УМБАЛ „Св. Марина” – Варна проф. д-р Пламен Панайотов обясни, че при тази процедура възстановяването на пациента е много по-бързо, защото операцията е значително по-щадяща за него. „С натрупването на опит с тези нови клапи, интервенцията ще бъде доста по-бърза. За разлика от стандартната клапа, която се зашива с 12 до 15 конци, тук има 3 водещи конеца и самата клапа е така конструирана, че имплантацията и поставянето на мястото отнема не повече от три минути. По-голямата част от времето се губи за изчистване на калция и премахване на болните тъкани на клапата. След това имплантацията е много бърза. Важно е, че самата клапа има много добри хемодинамични характеристики, т.е. тя не създава градиент между лявата камера на сърцето и аортата и сърцето работи при много по-добри условия”, каза още проф. Панайотов.

Апаратурата за миниинвазивна хирургия е осигурена от Мединински университет – Варна. Оборудването е на изключително високо технологично ниво като инструментариум и като торакоскопска апаратура. Въз основа на постигнатите клинични, научни и академични резултати, Клиниката по кардиохирургия в УМБАЛ „Св. Марина”- Варна се утвърди сред водещите кардиохирургични центрове в страната, наред с големите световни клиники. Характерно при тази високоефективна процедура е, че достъпът до сърцето на болния се осъществява през малък отвор от около 8 см. Тя води до много по-благоприятни резултати за пациента, отколкото при стандартната операция.

„Процедурата комбинира предимствата на хирургията и TAVI (транскатетърна имплантация на аортна клапа), отбеляза гост-хирургът проф. д-р Гюнтер Лауфер, началник Клиниката по кардиохирургия в Университетската болница – Виена. От една страна, имаме клапа, която осигурява дългосрочен резултат – до 20 години – това е TAVI клапата, а от друга страна – имаме стент, който избутва всичко настрани чрез съвсем нов механизъм, който осигурява абсолютно добър поток към клапата. Това, което знаем, е, че налягането между лявата клапа и главния съд на аортата е много ниско, което е по-добре за пациента по време на покой и по време на активност”, каза още проф. Лауфер.

Благодарение на традицията за устойчиви партньорства с водещи медицински специалисти в областта на хирургията от цял свят, както и на опитния екип от специалисти в УМБАЛ „Св. Марина” – Варна, подобни миниинвазивни имплантации ще спасяват човешки живот и ще дават шанс на много пациенти в България да продължат да изпълняват житейските си функции, дори и след прекарани сърдечни атаки.

Tags: ,

Comments are closed.