Ново увеличение на клиничните пътеки

С оглед на нарастващото напрежение в сектор “Здравеопазване” във връзка с възнагражденията на медицинските специалисти министърът на здравеопазването д-р Асен Меджидиев свика работна среща на членове на Надзорния съвет на НЗОК и БЛС, както и представители на ръководството на Министерството на здравеопазването. На срещата присъстваше и управителят на НЗОК проф. Петко Салчев.

Министър Меджидиев предложи да бъде направено увеличение на цените на клиничните пътеки. Предложението му беше прието от присъствалите на срещата представители на НЗОК и от БЛС. След разискванията те не успяха да постигнат консенсус за точен процент, но ще бъде разглеждан вариант за скок между 12-20%, които ще бъдат преразпределени от излишъка във фонда. За да влезе в сила увеличението, ще бъде подписан и нов анекс.

Tags: , , ,

Comments are closed.