МУ-Пловдив с първи места в Рейтинговата система на висшите училища

Две първи места спечели Медицински университет – Пловдив в Рейтинговата система на висшите училища в България – в професионалните направления „Медицина“ и „Обществено здраве“. В направление „Медицина“ челното място се печели за пета поредна година.

Индикаторите за оценка са: качеството на учебния процес, научните изследвания, учебната среда, социално-битовите и административни условия, престиж, реализация на пазара на труда и регионална значимост. Направление „Медицина“ е оценено със 77 точки за ОКС „Магистър“ и „Доктор“,, а „Обществено здраве“ – с 68 точки за ОКС „Бакалавър“, „Магистър“ и „Доктор“. Със същия успех в двете направления тази година може да се похвали още само МУ-София.

Стандартизираната класация отчита, че броят на студентите по медицина се е увеличил три пъти за последните 10 години. Също така в последното десетилетие броят на чуждестранните студенти в България е нараснал 2 пъти и сега е над 8%, като 58% от тях учат в медицинските университети.

По този показател България е сред лидерите по дял на чуждестранни студенти по медицина. Престижът на Медицински университет – Пловдив, който се е наложил като елитно държавно висше училище, го прави атрактивна образователна дестинация както за българските, така и за чуждестранните кандидат-студенти.

За да следват в него, те трябва да положат приемен изпит, за който има солидна предварителна подготовка. Тези високи изисквания налагат определени стандарти и предполагат прием на мотивирани кандидати от страната и чужбина.

Първите места в Рейтинговата система са резултат от труда на всички работещи в МУ-Пловдив преподаватели и администрация, както и на студентите, специализантите и докторантите, сподели ректорът на Университета проф. д-р Мариана Мурджева.

Ръководството на Медицински университет – Пловдив изказва своята благодарност за положените усилия и за лоялността на всички служители и се гордее с резултата от общите целенасочени усилия.

Tags: ,

Comments are closed.