In Memoriam:  На 20.11.2022 г. внезапно ни напусна доц. д-р Миглена Стамболийска

Родена на 26.04.1954 г. в гр. Шумен. Завършва медицина във ВМИ-Варна през 1979 г. От 1981 г. е лекар в Клиниката по гастроентерология. Придобива специалности по вътрешни болести (1984) и гастроентерология и диететика (1986). Последователно е асистент, старши и главен асистент в Учебен сектор по гастроентерология (1981 – 2014). Завеждащ лекар на гастроентерологично отделение (1997 – 2000), а от 2010г. до 2013 г. е завеждащ Ендоскопски център към Клиниката.

През 2014 г. придобива образователна и научна степен „Доктор” с дисертационен труд на тема „Съвременни клиникодиагностични и терапевтични аспекти на инфекцията с Helicobacter pylori”. От септември 2015 г. заема академична длъжност „Доцент”. Автор е на 2 монографии, съавтор на 5 учебника и 3 ръководства. Има над 80 публикации и над 90 участия в национални и международни научни форуми.

Напусна ни един безкрайно добър човек и приятел, прекрасен колега, ерудиран учен и професионалист, пример за подражание със своята честност, всеотдайност, отзивчивост и доброта.

Поклон!

Tags: 

Comments are closed.