Стихотворение на Г. Константинов

…И ако побеждава
мечтата свойта плът,
и ако не забравяш
целта на своя път –
ще спреш пред мене мълком
в миг необикновен
и търсила ме дълго,
ти дълго ще си с мен.

Г. Константинов

Comments are closed.