105 години Медицински университет – София и Медицински факултет

Тържествено бе отбелязан празникът на Медицински университет – София и 105-тата годишнина от създаването на Медицински факултет. Церемонията се проведе в аулата на СБАЛАГ „Майчин дом”, в присъствието на цялото ръководство на университета, декани, зам.-декани, преподаватели и много гости.

Преди повече от век медицинската наука в страната ни намери сигурен пристан, благодарение на цялата българска медицинска и културна общественост в онези години, след многогодишни дебати и не малко усилия, каза ректорът на МУ-София акад. Лъчезар Трайков в приветствието си към присъстващите. „Медицинският университет се създава след повече от 30 години след Медицинския факултет, припомни той. Десетилетия наред продължаваме да сбъдваме мечтите и стремежите на хилядите преди нас – достойно да спазваме традициите, да градим една общност на споделени ценности и да допринасяме за развитието на българската медицина. С гордост от постигнатото и с нестихващ устрем за нови постижения в науката и практиката“, допълни акад. Трайков.

Според правилника на МУ-София, ректорът връчи дипломите на заелите академични длъжности „професор“ и „доцент“ за изминалата 2021-та година, а в словото си спомена и броя на новите доктори, доктори на науките и асистенти по факултети, спечелили конкурс или назначени през 2021г.

Поздравление към колегите отправи и деканът на Медицинския факултет проф. д-р Димитър Буланов. Той спомена с почит основателите и първите професори на Медицински факултет, които „положиха основите на българската медицинска наука и образование у нас, така че да ни направят видими и част от медицинската общност в Европа и света“. Своите поздравления поднесоха и председателят на Български лекарски съюз д-р Иван Маджаров и изпълнителният директор на Александровска болница проф. Йонков.

На церемонията бяха връчени традиционните награди на Медицинския факултет за научна дейност. За носител на наградата за високи постижения в медицинската наука и преподаване в областта на фундаменталните науки на името на академик Димитър Ораховац бе определена доц. д-р Жоржета Бочева – Катедра по фармакология и токсикология. Наградата бе връчена от проф. Валентина Петкова – зам. – ректор на МУ-София.

С наградата за високи постижения в научноизследователската и преподавателска дейност в областта на терапевтичните науки на името на професор Константин Чилов бяха удостоени двама преподаватели: доц. д-р Ралица Робева дм – Катедра по ендокринология и доц. д-р Гергана Петрова Стоянова, дм – Катедра по педиатрия. С наградата за високи постижения в медицинската наука и преподаване в областта на хирургичните науки на името на професор Параскев Стоянов също бяха удостоени двама преподаватели: доц. д-р Теофил Седлоев, дм – Клиника по хирургия, УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ и доц. д-р Манол Соколов, дм – Катедра по хирургия УМБАЛ „Александровска“. Носител на наградата за млад учен на името на академик Асен Хаджиолов, за високи постижения в областта на медицинската наука и преподаване в областта на фундаменталните науки стана гл. ас. д-р Димитър Васков Бакалов, дм – Катедра по физиология и патофизиология.
Наградата бе връчена от проф. д-р Лазар Желев – зам. -декан на МФ. За носител на наградата за млад учен, за високи постижения в областта на медицинската наука и преподаване в областта на клиничните науки на името на академик Асен Хаджиолов бе удостоена ас. д-р Славяна Ушева, дм – Клиника по хирургия, УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“. Носител на Студентска награда за високи постижения в овладяването на медицинската наука и активно участие в научната и изследователската дейност на името на професор Асен Златаров стана Людмила Борисова. наградата ѝ бе връчена лично от проф. Буланов.

С наградата за изключителни постижения и цялостен принос в областта на медицинската наука и практика на името на професор Стоян Киркович бе удостоен проф. д-р Димитър Костадинов, дм – Катедра по белодробни болести. Наградата наградата бе връчена лично от ректора на университета акад. Лъчезар Трайков, дмн.

Tags: , , , , , , , , , , ,

Comments are closed.