Научни изследвания на екип от МУ-Варна

Научни изследвания в областта на оториноларингологията, медицината на съня и биоматериалите – разработки, реализирани от екип на Медицински университет – Варна, бяха представени на Световния конгрес на Международната федерация на оториноларингологичните дружества /IFOS/ от проф. д-р Марио Милков – ръководител на Катедрата по дентално материалознание и протетична дентална медицина в МУ-Варна.

Водещото световно събитие за специалисти по ушно-носно-гърлени болести се проведе в Дубай от 17 до 21 януари и предложи на участниците във форума най-новите научни изследвания и разработки, свързани с глобалните оториноларингологични заболявания и тяхното лечение.

Проф. д-р Марио Милков представи пред участниците в световния форум две презентации. Първата – в областта на медицината на съня на тема „Floppy еye syndrome – comorbidity in OSA”, втората презентация – за новите биоматериали и импланти „New biomaterials and Implants used in ossicular chain reconstruction”.

Проф. Милков презентира също научен постер по проблемите на когнитивните нарушения – „Cognitive dysfunction in patients with hearing loss and dizziness”, както и представи съвместни постери по теми за медицината на съня (разработени от екип М. Милков, М. Стойков, С. Пеев, Д. Петрова) – „OSA and Diabetes type 2 – clinical considerations” и „Conservative treatment and clinical decisions in mild forms of OSA”.

Tags: ,

Comments are closed.