Провеждане на Столичен здравен събот

На вниманието на Йорданка Фандъкова, Кмет на СО

Копие: Министър-председателят ген. Бойко Борисов  

Уважаема г-жо Фандъкова,

Както Ви е добре известно, все повече от нашите ученици стра-дат от хипертония, неврози, затлъстяване, гръбначни изкривявания, пушат цигари, употребяват алкохол и наркотици и имат проблеми със социалното общуване, защото прекарват времето си основно пред компютрите и телевизорите и не спортуват, а това допълнително утежнява здравословното им състояние.

През м. г. създадох Клуб “Родопско здраве”, който има за цел да провежда здравно-просветни мероприятия. Вече бяха проведени и 2 Родопски здравни Събора (есенен/2009 и пролетен/2010) в Община – Смолян, които се изразяваха в щафетни и колоездачни състезания, турнир по борба и тенис, а също и кулинарна изложба на здра-вословни родопски специалитети.

Предлагам Ви СО да започне да провежда, съвместно с Клуб “Родопско здраве”, и Столичен здравен Събор (също есенен и про-летен) със съответната програма, както и Ден на здравната култура (на 25 ноември, Деня на просветника и лекаря св. Климент Охридски), евентуално под патронажа на Министър-председателя, който, както знаем, е активен спортист.

Убеден съм, че с примера, който ще дадем, можем да увлечем и останалите общини в страната, защото децата ни навсякъде имат ед-ни и същи здравословни и комуникативни проблеми.

Tags: , ,

Comments are closed.