Водещи експерти ще обучават студенти в 4 нови специалности в Пловдив

Четири нови специалности бяха представени пред кандидат-студенти в Медицински университет Пловдив. Те са акредитирани и вече тече записването за „Медицинска микробиология и лабораторна имунология за медико-диагностични лаборатории“, „Спортна физиология, спортна кардиология и спортна травматология“, „Биостатистика“ и „Диететика“.

Специалностите са част от проект OMNIA – “Всичко за модернизацията на образователните процеси в съвременния университет”, който се изпълнява от Медицински университет – Пловдив, в партньорство с осем национални висши училища. Основната цел на проекта е да допринесе за постигане на динамично съответствие между търсенето и предлагането на специалисти с висше образование чрез модернизация на образователните процеси във висшите училища.

Общият брой на разработените и дигитализирани нови учебни програми е девет. „Целта на съвместните програми е да се направи надграждане на знанията на студентите, за да се интегрират по-добре в избраните от тях сфери.“, съобщи ректорът на МУ- Пловдив проф. д-р Мариана Мурджева. Тя посочи, че хората, които ще бъдат обучители, са както от МУ-Пловдив, така и от партньорските университети.

„Надяваме се да има интерес не само, защото програмата е съвместна и топ експерти от страната ще бъдат обучители в тези програми, но и защото нашите студенти ще могат да се запознаят с най-добрите постижения на университетите, от които са преподавателите, да видят тяхната база, която е впечатляваща и да се докоснат до най-новите достижения в тези професионални области.“, подчерта още проф. Мурджева.

Медицински университет – Пловдив и Университет за хранителни технологии – Пловдив обявиха съвместна магистърска програма по специалност „Диететика“. Началото на обучението е през октомври 2023 година. Новата магистърска програма с мултидисциплинарен характер отразява връзките между храните, храненето, здравето и болестите. Изучават се храните, състава им, контролът на качеството им, хранителният прием, взаимодействията помежду им, включително и с биологичните и социални фактори на околната среда. Основна насока е превенция на болестите и поддържане на добро здраве, както на индивидуално, така и на популационно ниво.

Tags: ,

Comments are closed.