Награда „Проф. К. Чилов“ за Проф. М. Боянов

Д-р Михаил Боянов е роден през 1965 година. Завършва медицина през 1993 год. в София с отличен успех. Работи 1 година като лекар-терапевт в 3-а Градска Обединена болница в София.

От 1994 год. досега работи в Клиника по ендокринология и болести на обмяната на УМБАЛ „Александровска“ София. От 1995 год. е асистент към Катедрата по вътрешни болести на Медицински университет – София. През 2007 год. става доцент, а през 2012 год. – професор към МУ-София.

Специализирал е в продължение на 4 месеца като стажант-лекар в Грац (Австрия), като лекар-специализант по вътрешни болести за 10 месеца в Кьолн (Германия) и като специализант по ендокринология – за 3 месеца в Париж (Франция). Има специалности по вътрешни болести (1998 год.) и по ендокринология и болести на обмяната (2000 год.).

Магистър е по обществено здраве и здравен мениджмънт (МУ-София 2010 год.). Двата му дисертационни труда (2000 год. за ДМ и 2008 год. за ДМН) са посветени на диагностиката на остеопорозата и измерването на костната плътност. Публикувал е 50 статии в чуждестранни списания (от които 28 с импакт-фактор) и 125 статии в български списания.

Има и 7 участия в учебници и 8 монографии (включително 2 на английски език), както и в две Методични указания за диабет тип 2 и предиабет (за ОПЛ) и Методичните указания на БДЕ и МЗ по остеопороза и дефицит на витамин D. H-индексът на публикациите му е 8, а са налице над 600 цитирания в чуждоезичната литература и над 100 – на български.

Основните му научно-практически интереси са в областта на костната метаболитна патология, болестите на щитовидната и паращитовидните жлези и сърдечно-съдовия риск при захарен диабет. Има участие в 5 научни проекта – три на МУ-София и 2 – международни. Д-р Боянов е член на УС на Българското дружество по ендокринология, председател е на Българско дружество по клинична дензитометрия, член е на Ендокринното общество (САЩ), на Европейската тиреоидна асоциация, на Европейското дружество по ендокринология, на Международната фондация по остеопороза и на БЛС други. Владее немски, френски, английски и руски езици.

Tags: ,

Comments are closed.