Хирурзите: Ако сам не се уважаваш, не чакай друг

Навремето големият руски пълководец Суворов, обикаляйки на преглед войските си, поздравявал със “Здраве желаем” първо генералите, после гвардейците, офицелите, войниците; последно, стигайки до медицинската част, строена най-накрая, я изругавал:

“Ну, это вы, медицинская сволочь?”…, и без дори да им кимне, се обръщал кръгом.

Великият Пирогов, основател на военно-полевата хирургия, анестезиология и антисептика, пръв въвел етерната наркоза (1847), с което овладял хирургичния шок и рязко намалил смъртността сред ранените войници. След едно сражение на Кавказкия фронт – преуморен, недоспал, но щастлив от това знаменателно постижение, радостно отишъл да го докладва на дошлия на преглед руски военен министър фон Чернишев. Вместо похвала и благодарност, задето е спасил стотици солдати, получил скандал: как така се е осмелил да му се явява без униформа…     

По-възрастните лекари добре помним мракобесието на бившия ни министър Ангел Тодоров и всемогъщия аятолах на българското соцздравеопазване акад. Ат. Малеев. Първият беше забранил частната лекарска практика и по този начин лиши хиляди колеги от допълнителни доходи, а милиони пациенти – от свободен избор на лекар; вторият се бе превърнал в самозабравил се сатрап и преследваше всеки инакомислещ лекар.

Затова прояви като организираните отбелязвания кръглите  годишнини на видни наши хирурзи (на 90-годишния проф. Станко Киров – през м. фивруари, на 85-годишният проф. Петър Червеняков – през м. юни; предстои честване 80-годишнината на проф. Злате Дудунков в началото на м. септември и пр.) доказва, че те са най-сплотената, колегиална и творческа маса сред съсловието ни.

Тяхната колегиалност пролича и при събирането и написването на второто разширено издание на “Книга за българските хирурзи”, в съавторство с чл.-кор. проф. Дамян Дамянов, председател на Българското хирургическо дружество (която можете да намерите в книжарници “Знание” при МУ в страната).   

И МНОГО ПУШАТ…

         

В края на “Книга за българските хирурзи” публикуваме резултатите от една кратка анкета сред 200 от тях. Не твърдим, че това е представителна извадка, но намираме резултатите за интересни.

Общо взето, българските хирурзи не се грижат за собственото си здраве. 2/3 от тях пушат, предимно – по 1 кутия дневно; също 2/3 употребяват алкохол, но не всяка вечер, и то предимно по 100-тина гр. 1/3 от хирурзите (предимно над 50-годишните) страдат от някоя от социално-значимите болести (хипертония, диабет, аритмия, изразено затлъстяване), но 2/3 от страдащите от тях (предимно – хипертониците) не приемат редовно лекарствата си (обичайното пренебрежение на хирурзите към фармацевтичното лечение). Любимото им средство за релаксиране е сексът, следван от излетите сред природата, пътуванията в чужбина и алкохолът. 2/3 не намират условията си за труд за добри. ¼ са разведени, 10% са ергени. 1/3 от задомените имат семейни проблеми, свързани с работата им. Половината не желаят да насочат децата си към своята професия…

Tags: , , , , ,

Comments are closed.