Признание

Генералният директор на БЧК проф. д-р Красимир Гигов бе удостоен с едно от най-големите отличия на Медицинския университет във Варна – „Почетен знак със синя лента“. Наградата се връчва за заслуги в областта на науката и висшето образование.

Проф. Гигов е член на академичния състав и на катедрения съвет на Катедрата по медицина на бедствените ситуации и морска медицина в МУ – Варна.

Tags: , ,

Comments are closed.