Меморандум за сътрудничество подписаха МУ-Пловдив и ИА „Медицински надзор“

Меморандум за сътрудничество подписаха Медицински университет – Пловдив и Изпълнителна агенция „Медицински надзор“. Основополагащият документ, подписан от ректора на МУ-Пловдив – проф. д-р Мариана Мурджева, дм, мзм и проф. д-р Росен Коларов, дм – Изпълнителен директор на надзорната агенция към МЗ, цели развитие на сътрудничеството и взаимодействие между двете институции в редица пресечни области – медицинската дейност и нейната ефективност, качеството на медицинската помощ, съответствието с медицинските стандарти, както и в областта на донорството и трансплантациите за осъществяване на качествено продължаващо обучение и квалификация на специалисти, работещи в сферата на донорството и трансплантации.

В работната дискусия от страна на МУ–Пловдив се включиха проф. д-р Диляна Вичева, дм – заместник-ректор по международно сътрудничество и проектна дейност и доц. д-р Деян Нейчев, дм – декан на Факултета по дентална медицина. Заедно с председателя на Агенцията в срещата участваха и двамата зам.-председатели – д-р Димитър Илиев и г-н Фидел Косев.

Проф. Мурджева подчерта необходимостта за разработване и въвеждане на програми и тематични модули в обучението на студенти и специализанти. Изпълнителният директор на надзорната агенция проф. Росен Коларов, дм наблегна на факта, че подобно сътрудничество с Медицинския университет – Пловдив е важна стъпка за повишаване на ефекта от извършваните от Aгенцията проучвания, анализи и проверки, свързани с функционирането на системата на донорството и трансплантирането на органи.

Проф. Коларов изтъкна, че Меморандумът е насочен към повишаване качеството на общественото здраве чрез подпомагане ефективността и надзора на предоставяните медицински услуги, както и към насърчаване информираността за донорството и за трансплантациите на органи, тъкани и клетки. Сътрудничеството ще се измерва и в разработването на мерки и препоръки за възстановяване и подобряване качеството на живот на трансплантирани пациенти, за тяхната рехабилитация и социална интеграция, както и за разработване на тематично-приложни въпроси в сферата на трансплантологията.

Tags: , , , , , , ,

Comments are closed.