Предложените промени в ЗОП ще бъдат оттеглени

Предложената промяна в Закона за обществените поръчки, според която НЗОК ще трябва да сключва договор съгласно ЗОП с всички лечебни заведения, със специалистите от ПИМП, СИМП и МДД, с денталните лекари, както и за медицински изделия и лекарства, ще бъде оттеглена.

Това беше договорено на среща с министър Асен Василев. На нея присъстваха д-р Иван Маджаров – председател на БЛС, д-р Николай Шарков – председател на БЗС, Деян Денев – директор на ARParM, д-р Евгени Тасовски – директор БГФармА, доц. Цветелина Спиридонова – зам. председател на ББА, д-р Бойко Миразчийски – зам.-председател на НСОМБАЛ, както и вр.и.д управител на НЗОК д-р Йорданка Пенкова, представители на Агенцията по обществени поръчки и Министерство на финансите.

По време на разговора бяха изложени мотивите от страна на Агенцията по обществени поръчки за предложената промяна. От своя страна БЛС и останалите заинтересовани страни изложиха аргументите си защо подобна промяна е неприложима в здравния сектор и до какви проблеми би довела подобна стъпка.

След проведените разговори отсрещната страна заяви, че предложението за промени в ЗОП, което касае здравеопазването, ще бъде оттеглено.

Tags: , , , , , , , , , , , , , ,

Comments are closed.