Дигитализацията в здравеопазването спасява живот

Пловдивската премиера на документалният филм “Код: Живот” се състоя в Аула Магна на Факултета по дентална медицина. Тя се осъществи по инициатива на проф. д-р Благой Маринов – зам.-ректор по научноизследователска дейност на МУ-Пловдив и директор на Медицинския симулационен тренировъчен център.

Филмът е инспириран и осъществен от Клъстера за дигитални решения и иновации в здравеопазването (КДРИЗ). Той разглежда състоянието на здравния сектор и разкрива как дигиталните технологии могат да променят стереотипите в здравната система. Изтъкнати специалисти като проф. Иво Петров, д-р Александър Симидчиев, д-р Радослав Мангалджиев, както и пациенти споделят опита и вижданията си за необходимостта от дигитализация в сектора.

Като домакин и модератор на срещата проф. Маринов благодари за честта филмът да се прожектира премиерно в МУ-Пловдив и насочи последвалата дискусия към активностите, които всеки трябва да предприеме, за да се стартира дигитализацията в здравния сектор.

Ректорът на МУ-Пловдив проф. д-р Мариана Мурджева наблегна на значимостта, която академичното ръководството отдава на качественото обучение и на интегрирането на дигиталните технологии в учебния процес. „За да се случи дигитализацията в здравеопазването, трябват много знания и те несъмнено могат да се получават в нашия Университет” – сподели проф. Мурджева.

Тя изтъкна приноса и постиженията на МУ-Пловдив в дигитализацията на учеб- ния процес и изследователската дейност чрез създаването на оригинален софтуер в Центъра за компетентност ПЕРИМЕД за мониториране на състоянието на критично болни, използването на Симулационния тренировъчен център за учебни цели, CAD/CAM центъра, 3D-биопринтера в обучението и научни проекти. Проф. Мурджева изрази увереност, че Университетът вече е поставил началото на тази трансформация.

Tags: , , , ,

Comments are closed.