Свикване на Общо събрание на 27 септември 2023 г.

Днес, 26.07.2023 г. на основание чл. 28, ал. 1 от Закона за висшето образование, във връзка с чл. 36, ал.2, т.1 от Правилника за устройството и дейността на Медицински университет – София, решение на Академичния съвет на Медицински университет – София от 13.07.2023г., и писмено предложение от 25.07.2023 г. на Ректора и Председател на Академичния съвет Акад. Лъчезар Трайков, дмн, Ректор на Медицински университет – София, насрочвам и свиквам:

Редовно, годишно-отчетно Общо събрание на Медицински университет- София на 27.09.2023 г. /сряда/ от 13,30 часа в онлайн среда с дневен ред както следва:

  1. Отчет на Ректора за дейността на МУ-София за третата година от мандата с период на управление август 2022 – юли 2023 година и за резултатите от изпълнението на Политиката за развитието на висшето училище, за мандат 2020 – 2024 г. съгласно чл. 32, ал.1, т. 13 от Закона за висшето образование. Участието на членовете на Общото събрание на МУ-София при провеждането на Редовно, годишно-отчетно Общо събрание на 27.09.2023 г. /сряда/ е задължение с най-висок приоритет за делегатите и изпълнението му е пред всички останали служебни ангажименти. Онлайн регистрацията на делегатите започва в 13,15 часа в онлайн среда на изпратен линк на служебния имейл на всеки от делегатите.

Акад. проф. д-р Ваньо Митев, дм, дбн

Председател на ОС на МУ-София

Tags: , ,

Comments are closed.