Професор от МУ-Варна в комитета на IFHNOS

България вече има представител в Международната федерация на дружествата по онкология на главата и шията /International Federation of Head and Neck Oncologic Societies-IFHNOS. Ръководителят на Катедра „Дентално материалознание и протетична дентална медицина“ към МУ-Варна проф. д-р Марио Милков е първият български оторино-ларинголог, който е избран за член на изпълнителния комитет на IFHNOS. С избора на проф. Милков, чийто мандат е от 2023 до 2026 г., страната ни става част от глобалната организация на IFHNOS. Мисията на федерацията е да осигури обща световна платформа за взаимодействие между специалисти в областта на онкологичната хирургия на главата и шията по професионални въпроси.

Федерацията е учредена през 1986 г. от проф. Джетин Шах, който е един от признатите световни лидери в областта на хирургията на глава и шия. През годините международната организация се разраства и в момента в нея членуват повече от 70 национални и регионални дружества и организации, представляващи близо 60 държави от всички части на света.

Глобалната организация активно провежда конгреси, обучения и уебинари в целия свят. Целта на научните форуми е да бъдат представяни най-новите проучвания и насоки за диагностиката, лечението и рехабилитацията на пациенти с онкологични заболявания на главата и шията.

Tags: ,

Comments are closed.