Белоградчик остава без болница

Предстои запор на сметката, опис и изземване на медицинска апаратура и леглови фонд Покана за доброволно плащане, съобщение за налагане на запор на банковите сметки и призовка за принудително изпълнение, за извършване на опис, оценка и изземване на медицинска апаратура, техника и леглови фонд са получени на 14 септември от кредитор, на който болницата дължи 311 153,81 лв.

Ръководството на лечебното заведение своевременно информира председателя на Общински съвет – Белоградчик Боян Минков за ситуацията и апелира за спешни мерки във връзка със сериозно финансово затруднение, произтичащо от създалата се ситуация. Още през 2014 г. болницата е осъдена да заплати паричното задължение в размер на 284 770,74 лв.

В уведомлението до председателя на Общински съвет – Белоградчик Боян Минков настояваме принципалът на лечебното заведение (едноличният собственик на капитала на МБАЛ „Проф. д-р Георги Златарски“ ЕООД – Белоградчик)

– Общински съвет Белоградчик, да предприеме спешни и неотложни действия от неговата компетентност за намиране на решение и предотвратяване закриването на болницата, тъй като не разполагаме с финансов ресурс за изплащане на задължението, а с изземването на апаратурата и запорирането на сметките ни реално ще се спре цялата ни дейност.

Болницата обслужва 24 000 души в четири общини, от тук е тръгнала кариерата на светила в медицината като проф. Златарски, проф. Чирков и много други. Ще бъде непростимо, ако една от първите 5 български болници бъде ликвидирана по такъв позорен начин, след като медиците стоически са на поста си – без заплата от 2 години… Общите задължения на лечебното заведение надхвърлят 1 млн. лв.

Comments are closed.