На вниманието на д-р Ваньо Видков и УС на СЛК: Съвместно отбелязване на 26-те Чилови дни/2024

Уважаеми колеги,

От 1998 г. насам ежегодно отбелязваме Празника на интернистите “Чилови дни”, посветени на живота и делото на най-големия наш клиничист-енциклопедист чл.-кор. проф. Константин Чилов (1898 – 1955). Тържеството се провежда в неговата Къща-музей в родното му с. Славейно, Смолянско, което през 2005 г. обявихме за Свещено място на българската медицина, не само защото там се намира единствената подобна Къща-музей на лекар у нас, а и защото оттам са произлезли още 80 лекари.

Датата ще бъде уточнена допълнително, но винаги е в събота, в края на м. май. Да не пропусна да ви благодаря за отличието, което получих след ваше предложение на 19 октомври т. г.

Tags: 

Comments are closed.