На вниманието на ЦКПЕ на БЛС: Уважавай живота!

Уважаеми колеги,

В последно време зачестиха оплакванията на пациенти от грубо отношение, безразличие, високомерие, недостъпност и липса на съчувствие. Не вярваме тези упреци да са ви приятни.

Нищо не струва, а се цени толкова скъпо вежливостта, съчувствието, благата дума, гледането в очите. Защо някои не го правят? Така се спечелва уважение, доверие и успех. Това подпомага и диагностично-лечебния процес. Съчувствие и такт трябва да има и при съобщаване на скръбно събитие.

Ето защо си позволяваме да ви препоръчаме кратките основни принципи, които обобщихме от живота и делото на великите ни предшественици като професорите Константин Чилов, Параскев Стоянов, Стоян Киркович, академиците Чудомир Начев, Илия Томов, Иван Пенчев и пр., а именно:

Уважавай Живота! Почитай Колегата! Грижи се за Болния!

Всеки Човек има право да боледува и оздравява, да страда и умира с Достойнство!

Tags: 

Comments are closed.