Празнични годишнини

С официално честване на 10 ноември бе отбелязана 60-годишнината от основаването на най голямата Катедра в Медицински университет – Варна – Катедрата по вътрешни болести, чиито наследници днес са Първа и Втора катедра по вътрешни болести. Тържествено бе отбелязан и 50-ят юбилей на специализираните клиники във варненската университетската болница „Св. Марина“. Гости на събитието бяха членове на Академичното ръководство и на Академичния съвет на МУ Варна, ръководители и представители на здравни институции, медицински специалисти, партньори и съмишленици.

В приветствие Ректорът на МУ-Варна проф. д-р Светослав Георгиев поздрави с двойния празник досегашните и настоящите ръководители и членове на академичните състави на Първа и Втора катедра по вътрешни болести, както и всички медицински, здравни и административни специалисти, чиито имена са свързани с историята и развитието на катедрите и профилираните клиники от създаването им до днес.

„Убеден съм, че нашите учители биха се гордели с мултидисциплинарния подход при лечението на пациентите, с активния научен живот и с пълноценната преподавателска дейност на всички специалисти от катедрите“, подчерта още проф. Георгиев.

На празничното събитие бе представен филм на университетската телевизия MU-vi.TV за историята на Катедрите по вътрешни болести и профилираните клиники през изминалите десетилетия. В него участваха личности, допринесли за развитието и утвърждаването им като авторитетни научни, образователни и лечебни центрове.

Tags: ,

Comments are closed.