Неврохирурзи от МУ- Варна и УМБАЛ “Св. Марина” участваха в Световния конгрес по детска неврохирургия във Виня дел Мар, Чили

Неврохирурзи от МУ-Варна и УМБАЛ “Св. Марина” взеха участие в Световния конгрес по детска неврохирургия във Виня дел Мар, Чили, който се проведе от 15 до 19 октомври. Научният форум бе организиран от International Society for Pediatric Neurosurgery (ISPN), като единствените участници от България бяха проф. д-р Явор Енчев, д.м.н. – ръководител на Катедрата по неврохирургия и УНГ болести на МУ-Варна и на Клиниката по неврохирургия на УМБАЛ „Св. Марина”, заедно с неврохирурзите д-р Тони Кондев и д-р Алкъм Демирджи.

Проф. Енчев представи на световния форум новосформираното Българско дружество по детска неврохирургия (Bulgarian Society of Pediatric Neurosurgery), което получи значим отзвук на най голямото неврохирургично събитие в света по детска неврохирургия.

Същевременно д-р Кондев и д-р Демирджи изнесоха доклади на постерната сесия, представяйки съответно авторски периоперативен протокол за превенция на шънтовите инфекции при педиатрични пациенти с хидроцефалия и моноцентричен опит с епидурални травматични хематоми в детска възраст.

С това свое участие проф. Я. Енчев и неговият екип потвърдиха, че детската неврохирургия в УМБАЛ „Св. Марина” – Варна е позиционирана сред водещите световни детски хирургични центрове.

Tags: , , ,

Comments are closed.