145 години от основаването си отбелязва Българският червен кръст през 2023 г.

Първото червенокръстко дружество в България е основано на 25 октомври 1878 г. в Сливен под председателството на митрополит Серафим. 145 години по-късно в двора на Филиал Сливен на Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ може да се види запазената паметна плоча на събитието. На нея е изписано: „На това място през октомври 1878 г. е създадено първото Червенокръстко дружество в България“.

Изработен е устав, утвърден от от княз Дондуков-Корсаков – главен губернатор на Източна Румелия и червено-кръстците започват активна дейност в партньорство с различни организации. Първият председател е Митрополит Серафим, който е считан за един от най-уважаваните духовни водачи и обществени дейци в града. Той е и първият кмет на Сливен. Веднага след Съединението на Княжество България с Източна Румелия, на 20-ти септември 1885 г., с указ на първия български княз Александър I Батенберг, е създадена и Националната организация с председател митрополит Климент. Княз Батенберг става покровител на БЧК, а международно признание организацията получава на 20 октомври 1885 г. с документ от Международния комитет на Червения кръст в Женева.

От учредяването си Българският Червен кръст спазва традицията за председатели да бъдат избирани важни фигури в обществения живот на страната. Много короновани особи стават покровители. Важна роля в това отношение изиграват Царица Елеонора – втората съпруга на цар Фердинанд и царица Йоанна – съпругата на цар Борис III. В периода 1918-1943 г. Цар Борис III е върховен патрон на БЧК.

Организацията има значим принос за формирането и първите стъпки на българската обществена здравна система. Под егидата на БЧК са построени много болници в София, Плевен, Хасково, Бургас и други градове в страната.

Организацията изгражда и ръководи повече от 40 години болницата „Червен кръст“ в София. Към нея през 1900 г. е открито първото в страната училище за милосърдни сестри, а по-късно по негов пример възникват много училища и колежи за медицински сестри.

В своята многогодишна история Българският Червен кръст играе важна роля в организирането и оказването на медицинска помощ по време на войните, които България води за национално обединение. Организатор е също на многобройни здравни курсове за обучение на доброволци и милосърдни сестри, които да се грижат за болните и ранените войници и офицери на фронта и тила. Сред най-големите изпитания за организацията в мирно време са съвместните участия в международни мисии по време на големи природни бедствия и бежански вълни за спасяването от глад и мизерия на хиляди хора.

Днес Българският Червен кръст е най-старата и най-голямата хуманитарна организация в страната, с над 2700 дружества. През 1965 г. е създаден Международният фестивал на червенокръстките и здравни филми във Варна.

Той е първият международен кино форум у нас. След прекъсване през 1991 г., е възстановен през 2014 г. Партньор на Международния фестивал на червенокръстките и здравни филми е Медицински университет – Варна, който подкрепя и осигурява техническа, финансова и професионална подкрепа.

Comments are closed.